Propers cursos

21.01.2019

Certificacions ECC1, ECC2 i ECC3

Obtenció del Certificat Europeu: ECC1- de manteniment de la serra mecànica i tècniques de trossejat; ECC2- tècniques bàsiques de tala d'arbres petits; ECC3- tècniques avançades de tala d'arbres mitjans i grans.

Notícies

Curs sol·licitat en convocatòria FOAP 2018. Pendent de resolució El CFFE és un centre homologat per a la realització del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT AGAR0108 - APROFITAME…