Aquest segon episodi es centra en la importància de la formació dels treballadors, la seguretat en el treball i la presa de decisions.