Curs

Curs d'iniciació a la serra mecànica (14h). Formador: Marta Casas

Resum

Curs dirigit a persones sense experiència en l'ús de la serra mecànica que volen incorporar-se al sector forestal, així com a persones que fan un ús particular de la serra mecànica y vulguin millorar la seva tècnica. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixements de base per a l'ús de la serra mecànica de forma segura i eficient.

Del 29 de març de 2019
al 30 de març de 2019
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

Curs d'iniciació a la serra mecànica (14h). Formador: Marta Casas

Resum

Curs dirigit a persones sense experiència en l'ús de la serra mecànica que volen incorporar-se al sector forestal, així com a persones que fan un ús particular de la serra mecànica y vulguin millorar la seva tècnica. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixements de base per a l'ús de la serra mecànica de forma segura i eficient.

01.01.1970
Del  Divendres, 29 Març 2019
al  Dissabte, 30 Març 2019
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció

Descripció

Curs d'iniciació al manteniment i ús de la motoserra de 14 hores. Contingut del curs:

• Mesures de seguretat i equips de protecció individual
• Avaluació de riscos
• Procediments d’emergència previstos
• Mecanismes de seguretat de la màquina
• La cadena, la seva funció i la cadena de recanvi
• Esmolar la cadena
• Manteniment de la cadena
• La tensió de la cadena
• Manteniment de l’espasa
• Manteniment del filtre de l’aire
• Neteja del motor i de les tapes
• Muntatge de la cadena, de l’espasa i tapa lateral. Tensament de la cadena
• Seguretat i EPIs
• Manipulació de pesos de forma segura (tall simple)
• Mesures de seguretat que cal prendre per organitzar una zona de treball
• Lloc apropiat per a la recàrrega de combustible
• Lubricants i condicions mediambientals
• Mescla
• Condicions de seguretat per engegar la màquina i durant el seu ús
• Postures de treball
• Engegada de la màquina en fred i en calent
• Tensió i compressió
• Alliberament d’una màquina atrapada
• Ús del fre
• Símptomes del baix rendiment del tall
• Trossejat segons mida, tipus de fusta i lloc de treball

Certificat d'assistència

En cas d'assistir el 100% de les sessions s'obté un certificat d'assistència expedit pel CFFE.

Curs homologat per Catalana de Prevenció i Salut d'acord amb la normativa de seguretat i salut, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Preu

220,00 €

Descomptes:
30% -ATUR (acrediteu amb DARDO) / 154,00 €
20% -AUTÒNOM SECTOR FORESTAL(acreditar amb full de situació de cotització)/176,00 €
20% -EMPRESA SECTOR FORESTAL / 176,00 €
20% -ALTRES CASOS / 176,00 €

EQUIPS DE PROTECCIÓ - LLOGUER: 25,00 €/curs
SERRA MECÀNICA- LLOGUER: 15,00 €/dia

Aquests descomptes provenen de les ajudes aportades per la Diputació de Barcelona i Forestal Catalana destinades a finançar una part de la matrícula de l'alumne/a.

EPI

- Casc forestal amb protecció visual i auditiva
- Ulleres de protecció
- Guants de protecció
- Pantalons antitall
- Botes antitall


Per altra banda cal portar també la serra mecànica.