Curs

Formació per a Formadors de ECC1 i ECC2 ( 35 h)

Resum

En aquest curs es fa una revisió dels continguts pel manteniment i ús de la serra mecànica i de les diverses tècniques de tala en arbres de fins a 380 mm de diàmetre. Durant el curs es fa referència de forma detallada als estandards de l'ECC, per tal que l'alumnat conegui en profunditat les exigències establertes per l'EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council) pel que fa a l'ús de la serra mecànica i tala d'arbres. També es fa especial èmfasi en aspectes de protocol i de caràcter pedagògic que els futurs formadors/es de ECC han de tenir en compte per garantir una formació de qualitat.

Del 07 de octubre de 2019
al 11 de octubre de 2019
>  De 8 del matí a 3 de la tarda
Lloc:  Centre de Formació Forestal Especialitzada, Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

Formació per a Formadors de ECC1 i ECC2 ( 35 h)

Resum

En aquest curs es fa una revisió dels continguts pel manteniment i ús de la serra mecànica i de les diverses tècniques de tala en arbres de fins a 380 mm de diàmetre. Durant el curs es fa referència de forma detallada als estandards de l'ECC, per tal que l'alumnat conegui en profunditat les exigències establertes per l'EFESC (European Forestry and Environmental Skills Council) pel que fa a l'ús de la serra mecànica i tala d'arbres. També es fa especial èmfasi en aspectes de protocol i de caràcter pedagògic que els futurs formadors/es de ECC han de tenir en compte per garantir una formació de qualitat.

01.01.1970
Del  Dilluns, 07 Octubre 2019
al  Divendres, 11 Octubre 2019
>  De 8 del matí a 3 de la tarda
Lloc:  Centre de Formació Forestal Especialitzada, Montesquiu
Inscripció

Descripció

Aquest curs té per objectiu consolidar els coneixaments dels professionals que es dediquen a la formació en serra mecànica en el nivells corresponents a l'ECC1 i ECC2, així com repassar protocols i una metodologia de treball que ha de donar eines als professionals forestals que imparteixen formació en motoserra.

Requisits d'accés: Disposar de l'ECC2.

Certificat d'assistència

Per a l'obtenició del certificat és obligatòria l'exacució del 100% del curs. Certificat d'assistència al curs expedit pel CFFE.

Preu

550,00 euros

El preu d'aquest curs no compta amb cap descompte

EPI

Casc amb protecció visual i auditiva
Ulleres de protecció
Guants
Pantalons antitall
Botes antitall
Farmaciola personal


*El CFFE pot llogar els equips de protecció individual en cas necessari.