Curs

Iniciació a la serra mecànica (14h)

Resum

Curs dirigit a persones que es vulguin incorporar al sector forestal i que prèviament no hi hagin tingut contacte. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixaments de base.

Del 14 de octubre de 2020
al 15 de octubre de 2020
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

Iniciació a la serra mecànica (14h)

Resum

Curs dirigit a persones que es vulguin incorporar al sector forestal i que prèviament no hi hagin tingut contacte. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixaments de base.

01.01.1970
Del  Dimecres, 14 Octubre 2020
al  Dijous, 15 Octubre 2020
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció

Descripció

Es tracte d'un curs d'iniciació al manteniment i ús de la motoserra de 14 hores. Es veuran els seguents continguts:

• Mesures de seguretat i equip de protecció individual.
• Avaluació de riscos.
• Procediments d’emergència previstos.
• Mecanismes de seguretat de la màquina.
• La cadena, la seva funció i la cadena de recanvi.
• Esmolar la cadena.
• Manteniment de la cadena.
• La tensió de la cadena.
• Manteniment de l’espasa.
• Manteniment del filtre de l’aire.
• Neteja del motor i de les tapes.
• Muntatge de la cadena, de l’espasa i tapa lateral. Tensament de la cadena.
• Seguretat i EPI
• Manipulació de pesos de forma segura. (tall simple)
• Mesures de seguretat que cal prendre per organitzar una zona de treball.
• Lloc apropiat per a la recàrrega de combustible.
• Lubricants i condicions mediambientals.
• Mescla.
• Condicions de seguretat per engegar la màquina i mentrestant es fan servir.
• Postures de treball.
• Engegada de la màquina en fred i en calent.
• Tensió i compressió.
• Alliberament d’una màquina atrapada.
• Ús del fre.
• Símptomes del baix rendiment del tall.
• Trossejat segons mida, tipus de fusta i lloc de treball.

Certificat d'assistència

En cas d'assistir el 100% de les sessions s'obté un certificat d'assistència expedit pel CFFE.

Curs homologat per Catalana de Prevenció i Salut d'acord amb la normativa de seguretat i salut, Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Preu

137,00€

Descomptes:
30% - ATUR (acrediteu amb DARDO) / 96,00 €
20% - AUTÒNOM DEL SECTOR FORESTAL (acrediteu amb full de situació de cotització) / 110,00€
20% - EMPRESA DEL SECTOR FORESTAL (cal nota signada per direcció confirmant pagament matrícula) / 110,00€
20% - ALTRES CASOS / 110,00€

EQUIP DE PROTECCIÓ - LLOGUER: 25,00€/curs
SERRA MECÀNICA- LLOGUER: 15€/dia

Aquests descomptes provenen de les ajudes aportades per la Diputació de Barcelona i Forestal Catalana destinades a finançar una part de la matrícula de l'alumne.

EPI

- Casc forestal amb protecció visual i auditiva
- Ulleres de protecció
- Guants
- Pantalons antitall
- Botes antitall
- Farmaciola personal


Per altra banda cal portar també la motoserra.