Certificat

EXAMINACIONS City & Guilds NPTC

Resum

Els certificats NPTC que es poden obtenir al Centre de Formación Forestal especialitzada són:

-Manteniment i ús de la desbrossadora

-Manteniment i ús de la serra mecànica

-Tala d'arbres petits

-Manteniment de la serra mecànica i tala d'arbres petits

-Tala d'arbres mitjans i grans.

-Trepa i rescat aeri

-Ús de la serra mecànica d'alt de l'arbre

Del 20 de mai de 2019
al 24 de mai de 2019
>  A convenir amb cada alumne segons el número d'exàmens a realitzar
Lloc:  Centre de Formació Forestal Especialitzada-CFFE, Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

EXAMINACIONS City & Guilds NPTC

Resum

Els certificats NPTC que es poden obtenir al Centre de Formación Forestal especialitzada són:

-Manteniment i ús de la desbrossadora

-Manteniment i ús de la serra mecànica

-Tala d'arbres petits

-Manteniment de la serra mecànica i tala d'arbres petits

-Tala d'arbres mitjans i grans.

-Trepa i rescat aeri

-Ús de la serra mecànica d'alt de l'arbre

01.01.1970
Del  Dilluns, 20 Mai 2019
al  Divendres, 24 Mai 2019
>  A convenir amb cada alumne segons el número d'exàmens a realitzar
Lloc:  Centre de Formació Forestal Especialitzada-CFFE, Montesquiu
Inscripció

Descripció

Els cursos estan pensats i adaptats per a l’obtenció dels certificats NPTC, National Proficiency Tests Council. Aquests títols provenen del Regne Unit, on tenen validesa oficial. Al nostre país no són encara titulacions oficials, però sí que obren moltes portes en el sector.

El Centre de Formació Forestal Especialitzada també ofereix a alumnat extern la possibilitat de presentar-se als exàmens

Certificat d'assistència

Certificat NPTC

Preu

-Manteniment i ús de la desbrossadora de la desbrossadora

Examen NPTC ABC02: 175,00€

-Manteniment de la serra mecànica

Examen NPTC 00203 (antic CS30): 198,00€

-Tala d’arbres petits

Examen NPTC 002004 (antic CS31): 175,00€

-Manteniment de la serra mecànica i tala d’arbres petits

Examen NPTC 002012 (inclou conjuntament els antics CS30 i CS31): 290,00€. Us podeu examinar de totes dues unitats però només s’emetrà el certificat de competència un cop s’hagin superat tots dos exàmens. Si es suspèn una de les dues parts, per una segona examinació caldrà el pagament sencer de la unitat que calgui repetir (00203 o bé 00204)

-Tala d’arbres mitjans i grans

Examen NPTC 002111 (antic CS32): 175,00€

-Trepa i rescat aeri

Examen NPTC 002013-climbing (antic CS38): 198,00€

-Ús de la serra mecànica dalt de l’arbre

Examen NPTC 002108 – climbing CS – antic CS39: 175,00€

EPI

Botes antitall
Ulleres de protecció
Guants de protecció
Casc amb protector facial i auditiva
Roba ajustada al cos
Pantalons antitall
Farmaciola personal
Informació: tota formació en la qual intervingui l’ús de la serra mecànica, l’equip de protección individual consta de:

Botes antitall
Pantalons antitall
Guants (no és necessari que siguin antitall)
Casc amb protección visual i auditiva
Per a les formacions en desbrossadora les botes i els pantalons no cal que siguin antitall, però la resta d’equip és igualment necessari.

En cas de no disposar d’EPI, us els podem llogar.