En data 2 de juny de 2020, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha obert la 2a convocatòria de Cupons d'Innovació BCN Smart Rural, una línia d'ajuts per a micro…

El Centre de Formació Forestal Especialitzada realitzarà cursos subvencionats en el marc del Projecte PECT BCN SMART RURAL per tal de'oferir noves oportunitats de desenvolupamen…

El Centre de Formació Forestal Especialitzada del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, després de valorar la situació actual en relació a la crisi del coronavirus, ha ac…

Concedeixen al Centre de Formació Forestal Especialitzada ( CFFE) un ajut Interreg-Poctefa per import de 63.686€, finançat el 65% per fons FEDER,  per cooperar amb centres de Fr…

El passat 7 de novembre es va reunir a Solsona el Comitè de l'EFESC a Espanya, creada amb la finalitat de discutir i consensuar aspectes tècnics  i pedagògics pel que fa a la do…

20 de novembre de 2019   El CFFE va assistir al 6è Fòrum Forestal de Barcelona, on van tenir lloc tot un seguit de reflexions sobre les polítiques forestals en els bosco…

Curs aprovat en convocatòria FOAP 2019   El CFFE és un centre homologat per a la realització del CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT AGAR0108 - APROFITAMENTS FORESTALS ( 640 …

L’Associació Leader del Ripollès Ges Bisaura organitza un curs sobre  "La tecnologia Dron i la seva aplicació en gestió forestal", els dies 7 i 8 de maig a Moià, en el marc el m…

Inscripcions obertes a les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera, organitzades pel CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA, que es faran del 26 d'abril al 14 de juny a diferents i…