Certificats d'assistència al curs

Els cursos són d’assistència obligatòria (100% de les sessions) i a la finalització de cada curs, l’alumnat rebrà un certificat d’assistència. En cas que l’alumne no pugui assistir a alguna de les sessions, caldrà que la recuperi quan es faci de nou el curs.

El CFFE emet dos tipus de certificats d’assistència. Quan es tracta de formació ordinària del Centre, l’alumne rep un certificat d’assistència expedit la UVIC – Universitat Central de Catalunya.

En els cursos a mida els certificats s’expedeixen directament des del Centre de Formació Forestal Especialitzada.