ECC – European Chainsaw Certificate

El certificat de motoserrista europeu (ECC) s’ha començat a implantar a Catalunya i a Espanya des de 2014 i  té per objectiu garantir la qualitat del treball del professional de bosc. El desenvolupament d’estàndards europeus té per objectiu augmentar la mobilitat dins del mercat comú europeu i enfortir d’aquesta manera el sector forestal i de gestió de les zones verdes respecte l’ús de la motoserra.

A Catalunya i Espanya l’agència nacional que emet aquests certificats és el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i les persones que hi tinguin interès poden certificar-se a través del personal examinador del Centre de Formació Forestal Especialitzada. 

L’any 2009 es va crear l’EFESC – European Forestry and Environmental Skills Council, on hi ha representació de diverses organitzacions europees que promouen l’ús d’aquest certificat. 

Les taxes d’exàmen d’aquests certificats són les següents:

Manteniment de la motoserra i tècniques de trossejat

ECC1: 155,00€

Tècniques bàsiques de tala d’arbres (arbres petits)

ECC2: 220,00€

Manteniment de la motoserra, tècniques de trossejat i tècniques bàsiques de tala d’arbres (arbres petits)

ECC1 + ECC2: 300,00€

Tècniques avançades de tala d’arbres (arbres mitjans i grans)

ECC3: 220,00€

Tècniques de tala per arbres arrencats pel vent i fets malbé.

ECC4: actualment s’està treballant en aquest certificat.

Certificats ECC

14.10.2019

Examinacions ECC

Obtenció del Certificat Europeu:
ECC1- de manteniment de la serra mecànica i tècniques de trossejat;
ECC2- tècniques bàsiques de tala d'arbres petits;
ECC3- tècniques avançades de tala d'arbres mitjans i grans.