El projecte PYREMPFOR culmina amb la inauguració d' OCUPFOREST, una PLATAFORMA D'OCUPACIÓ PÚBLICA adreçada al sector forestal amb l'objectiu de promoure el treball forestal transfronterer. Aquesta plataforma,  juntament amb l’Observatori Forestal Pirinenc, és una eina per al desenvolupament del treball i l’harmonització de la oferta i demanda de treball i formació,  que ajudarà a reactivar el treball i l’economia de la zona de cooperació, esdevenint una oportunitat potencial  per als habitants del territori de treballar, així com per a la incorporació de joves a les zones rurals. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El proyecto PYREMPFOR culmina con la inauguración de OCUPFOREST, una PLATAFORMA DE OCUPACIÓN PÚBLICA dirigida al sector forestal con el objetivo de promover el trabajo forestal tranfronterizo. Esta plataforma, junto con el Observatorio Forestal Pirinaico, es una herramienta para el desarrollo del trabajo y la harmonización de la oferta y demanda laboral y formativa, que ayudará a reactivar el trabajo y la economia de la zona de cooperación, convirtiéndose en una oportunidad potencial  para los habitantes del territorio de trabajar, así como para la incorporación de jóvenes en las zonas rurales.