El proper mes de setembre començarà aquesta formació de GESTIÓ DE L'EMPRESA FORESTAL, inspirada en el programa  europeu ConCert, de capacitació dels empresaris forestals, l'objetou del qual és la creació d'un Certificat europeu per ser acreditat per la professió que permeti als propietaris i fabricants forestals escollir empreses competents. Des del CFFE hem cregut convenient plantejar la 2a edició  d'un curs d'aquestes característiques ( primera edició al 2013),  ja que per tal que les empreses forestals siguin competitives , més enllà dels coneixements tècnics propis de la professió. portant a terme treballs forestals de qualitat i en condicions de seguretat també  cal que disposin dels  coneixements necessaris per a poder gestionar el seu negoci i poder assegurar la  seva  viabilitat.

 

Aquesta formació consta de 45 hores de formació, divedides en 10 sessions i distribuïdes en 6 mòduils diferenciats, destinada a autònoms i petites empreses del sector que  sovint no disposen de personal  per a realitzar aquesta gestió, i que acaba recaient sobre ells sense tenir tota la informació i coneixements necessaris. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El próximo mes de setiembre va a empezar esta formación sobre GESTIÓN DE LA EMPRESA FORESTAL inspirada en el programa  europeo ConCert, de capacitación de los empresarios forestales, el objetivo del cual es la creación de un certificado europeo  que sea acreditado por la profesión, que permita a los propietarios y fabricantes forestales escojer a las empresas competentes. Des del CFFE se ha creído conveniente plantear la segunda edición del curso de estas características ( la primera fue en 2013),  puesto que para que las empresas forestales sean competitivas, más allá de los conocimientos  técnicos propios de la profesión llevando a cabo trabajos de calidad y en condiciones de seguridad, hace falta también que dispongan de los conocimientos necesarios para poder gestionar el negocio y poder asegurar su viabilidad.

Esta formación consta de 45 horas, divididas en 10 sesions y distribuidas en 6 módulos distintos, destinada a autónomos y pequeñas empresas del sector, que a menudo no disponen de personal para realizar esta gestión y que acaba recayendo sobre el mismo trabajador sin tener todos los conocimientos necesarios.