Curs

Manteniment i ús de la desbrossadora ( 14 h)

Resum

Curs dirigit a persones que necessitin fer ús de la desbrossadora. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixaments de base per utilitzar la desbrossadora amb seguretat.

Del 29 de març de 2023
al 30 de març de 2023
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

Manteniment i ús de la desbrossadora ( 14 h)

Resum

Curs dirigit a persones que necessitin fer ús de la desbrossadora. Aquest curs proporciona a l'alumnat els coneixaments de base per utilitzar la desbrossadora amb seguretat.

01.01.1970
Del  Dimecres, 29 Març 2023
al  Dijous, 30 Març 2023
>  8-15h
Lloc:  CFFE, Parc del Castell de Montesquiu
Inscripció

Descripció

Es tracte d'un curs d'iniciació al manteniment i ús de la desbrossadora de 14 hores, que prepara a l'alumnat per a l'obtenció del Carnet europeu de Desbrossadora ( EBC1) Es veuran els següents continguts:

 Mesures de seguretat personal.
 Avaluació de riscos derivats de la utilització de la màquina.
 Perills de l’entorn de treball.
 Manteniment bàsic de la desbrossadora
 Requeriments de seguretat previs a la utilització de la màquina.
 Protector de ganiveta, engegada i ajustament del carburador.
 Velocitats de la ganiveta.
 Ajustament de l’arnés.
 Maneig de la màquina en entorns forestals
 Maneig de la màquina en entorns urbans

Certificat d'assistència

En cas d'assistir el 100% del curs s'obté un certificat d'assistència expedit pel CFFE.


Preu

137,00€

Descomptes:
30% - ATUR (acrediteu amb DARDO)/ 96,00€
20% - AUTÒNOM DEL SECTOR FORESTAL (acrediteu amb full de situació de cotització) / 110,00€
20% - EMPRESA DEL SECTOR FORESTAL(cal nota signada per direcció confirmant pagament matrícula)/ 110,00€
20% - ALTRES CASOS / 110,00€

EQUIP DE PROTECCIÓ COMPLET - LLOGUER: 25,00€/curs
DESBROSSADORA- LLOGUER: 17,00€/dia

Aquests descomptes provenen de les ajudes aportades per la Diputació de Barcelona destinades a finançar una part de la matrícula de l'alumne/a.

EPI

- Casc forestal amb protecció visual i auditiva
- Ulleres de protecció
- Guants
- Pantalons antitall
- Botes antitall
- Farmaciola personal

-Desbrossadora