Curs

FITOSANITARIS

Resum

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari, forestal i jardineria que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, en compliment del Decret 61/2015, de 28 d’abril, per a realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació.

Aquest curs permet assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.Del 03 de novembre de 2022
al 01 de desembre de 2022
>  de 8.00h a 13.00h
Lloc:  La Solana, Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

FITOSANITARIS

Resum

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari, forestal i jardineria que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, en compliment del Decret 61/2015, de 28 d’abril, per a realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació.

Aquest curs permet assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.01.01.1970
Del  Dijous, 03 Novembre 2022
al  Dijous, 01 Desembre 2022
>  de 8.00h a 13.00h
Lloc:  La Solana, Montesquiu
Inscripció

Descripció

Objectius: Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària
correcta. Conèixer les conseqüències que pot comportar una manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris incorrecta, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, així com per a la conservació del medi ambient.PROGRAMA

MÒDUL 1. Enemics dels cultius i mètodes de control.
MÒDUL 2. Tractaments, mètodes i equips d’aplicació.
MÒDUL 3. Productes fitosanitaris.
MÒDUL 4. Riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris
per al medi ambient.
MÒDUL 5. Riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i manipulació de productes fitosanitaris
per a les persones.

Certificat d'assistència

És necessari l'assoliment d'aquest curs mitjançant un examen final per a poder obtenir el carnet de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest examen es realitzarà en un centre autoritzat pel DARP.

Preu

PREU:

200,00€ ( Taxes d'examen incloses)

Descompte 20% per a empreses i treballadors del sector /160,00€ ( Taxes d'examen incloses).

Descompte del 30% per desocupats / 140,00 (Taxes d'examen incloses).

Mínim d'inscripcions: 14 alumnes

Preguntes freqüents

  • Més informació:
  • http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/7639_Carnet-daplicador-i-manipulador-de-productes-fitosanitaris?category=

  • Estan incloses les taxes de sol·licitud del carnet?
  • Les taxes de sol·licitud del carnet no estan incloses ( 10,30€). Només estan incloses les taxes d'examen.