Curs

MANIPULACIÓ I APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS -NIVELL BÀSIC

Resum

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari, forestal i jardineria que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, en compliment del Decret 61/2015, de 28 d’abril, per a realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació.

Aquesta formació prepara per a les proves d'acreditació oficial de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
Del 09 de mai de 2024
al 17 de mai de 2024
>  de 9.00h a 14.00h
Lloc:  La Solana, Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

MANIPULACIÓ I APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS -NIVELL BÀSIC

Resum

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari, forestal i jardineria que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, en compliment del Decret 61/2015, de 28 d’abril, per a realitzar qualsevol activitat amb productes fitosanitaris d'ús professional relacionada amb la seva aplicació o manipulació.

Aquesta formació prepara per a les proves d'acreditació oficial de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell bàsic.
01.01.1970
Del  Dijous, 09 Mai 2024
al  Divendres, 17 Mai 2024
>  de 9.00h a 14.00h
Lloc:  La Solana, Montesquiu
Inscripció

Descripció

Objectius: Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària
correcta. Conèixer les conseqüències que pot comportar una manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris incorrecta, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, així com per a la conservació del medi ambient.PROGRAMA

Mòdul 1. Identificació i preparació de mitjans per a la gestió de plagues
Mòdul 2 .Perillositat i mesures per a la reducció
Mòdul 3 .Seguretat i salut en l'àmbit del control de plagues

Certificat d'assistència

Cal assistir al 80% de las hores lectives per a l'obtenció d'un certificat d'assistència al curs.

Per a l'obtenció d'un certificat d'aprofitament al curs, cal a més a més, haver superat les proves d'avaluació realitzades durant la formació amb una qualificació d'APTE.

Finalment i de manera optativa, l'alumne es podrà presentar a un examen final per a poder obtenir el carnet de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest examen es realitzarà en un centre autoritzat pel DARP. En aquest cas caldrà informar al centre i abonar les taxes d'examen a part.

Preu

CURS 100 % SUBVENCIONAT A TRAVÉS DEL CONSORCI DE FORMACIÓ CONTINUA DE CATALUNYA

Amb el suport de

Temari

Preguntes freqüents

  • Més informació:
  • http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/7639_Carnet-daplicador-i-manipulador-de-productes-fitosanitaris?category=

  • Estan incloses les taxes d'examen i de sol·licitud del carnet?
  • No estan incloses, caldrà informar al centre en el cas d'estar interessat en realitzar l'examen i abonar les taxes corresponents.