Curs

Construir amb fusta massissa local amb la tècnica “timber frame” ( 35 hores)

Resum

OBJECTIUS DEL CURS:
• Oferir opcions reals per a l'us de la fusta local en la construcció i com a fusta estructural.
• Oferir uns coneixements bàsics per a poder començar a construir, amb una metodologia fonamentalment pràctica.
• Conèixer els aspectes bàsics per a treballar amb seguretat.
• Oferir la possibilitat de participar activament en una construcció real i el seu muntatge final.


Del 28 de juny de 2021
al 02 de juliol de 2021
>  8.00 h -15.00 h
Lloc:  Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

Construir amb fusta massissa local amb la tècnica “timber frame” ( 35 hores)

Resum

OBJECTIUS DEL CURS:
• Oferir opcions reals per a l'us de la fusta local en la construcció i com a fusta estructural.
• Oferir uns coneixements bàsics per a poder començar a construir, amb una metodologia fonamentalment pràctica.
• Conèixer els aspectes bàsics per a treballar amb seguretat.
• Oferir la possibilitat de participar activament en una construcció real i el seu muntatge final.


01.01.1970
Del  Dilluns, 28 Juny 2021
al  Divendres, 02 Juliol 2021
>  8.00 h -15.00 h
Lloc:  Montesquiu
Inscripció

Descripció

PROGRAMA

La fusta estructural i aprofitament de la fusta local.
Tipus de fusta.
Interpretació dels plànols i conceptes essencials de disseny i muntatge.
Mètode de serrar la fusta.
Condicions òptimes per a serrar la fusta.
Utillatge necessari per a fer els encaixos de la fusta.
Marcatge i realització d’encaixos.
Construcció d’una estructura real de fusta amb el sistema “timber frame” i entramat lleuger.
Pràctiques voluntàries addicionals fins a la finalització de l’estructura ( màxim 35 hores)


Participants: màxim 6 persones

Certificat d'assistència

Per a l’obtenció del certificat, és obligatòria l’execució del 100% del curs. Certificat expedit per pel Centre de Formació Forestal Especialitzada.

Preu

510,00€

Descomptes*:
30% - ATUR (acrediteu amb DARDO) - 357,00€
20% - AUTÒNOM (acrediteu amb full de situació de cotització)-408,00€
20% - EMPRESA privada del sector (certificat d'empresa o capçalera nòmina)-408,00€
20% - ALTRES CASOS


*Aquests descomptes provenen de les ajudes aportades per la Diputació de Barcelona destinades a finançar una part de la matrícula de l'alumnat.

El CFFE us pot llogar tot l’equip de protecció per 5€/EPI durant tot el curs.

EPI

• protector auriculars
• casc
• protector ocular
• guants
• calçat amb puntera de ferro
• pantalons antitall (opcionals) en moments molt puntuals.
• Eines: No necessàries