Curs

GESTIO INTEGRADA DE PLAGUES (25h)

Resum

Dirigit a professionals del món de la jardineria, del verd urbà i de l’arboricultura o altres persones que tinguin interès en aprofundir en la gestió integrada de plagues del verd urbà.

Del 14 de març de 2024
al 22 de març de 2024
>  8:00 a 14:15
Lloc:  Montesquiu
Inscripció Vull rebre més informació

 

 

Curs

GESTIO INTEGRADA DE PLAGUES (25h)

Resum

Dirigit a professionals del món de la jardineria, del verd urbà i de l’arboricultura o altres persones que tinguin interès en aprofundir en la gestió integrada de plagues del verd urbà.

01.01.1970
Del  Dijous, 14 Març 2024
al  Divendres, 22 Març 2024
>  8:00 a 14:15
Lloc:  Montesquiu
Inscripció

Descripció

dies formació: 14-15-21-22 de març

TEMARI curs teoric-pràctic impartit per professionals del sector

Coneixements / Capacitats cognitives i pràctiques

• Caracterització de la realització d’una gestió integrada de plagues de
les explotacions agrícoles i l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, segons normativa.
- Normativa reguladora.
- Aspectes generals de la gestió integrada de plagues.
- Plagues en cultius agrícoles.
- Malalties en els cultius agrícoles.
- Males herbes.
- Aplicació de la gestió integrada de plagues: plagues, malalties i males herbes.
- Zones protegides.
- Producció integrada.
- Assessorament en gestió integrada de plagues: ROPO
- Productes Fitosanitaris. Ús i gestió d'envasos.

Certificat d'assistència

Al final de l'acció formativa s'entregarà el Certificat D'assistència amb una assistència mínima del 80% de les sessions.

Preu

El curs és 100% subvencionat gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ( CONFORCAT) i el Ministerio de Trabajo y Economía Social
*Nota: aquest curs és prioritari per a treballadors en actiu.
Les persones en situació d’atur es preinscriuran al curs i disposaran de plaça si queden vacants no omplertes per a treballadors en actiu.

Documentació necessària per tal de formalitzar la preinscripció:
1.Annex 1 de Participació (reomplert i signat). S’enviarà adjunt al correu electrònic.
2.Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible).
3.Fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o fotocòpia del darrer rebut d’autònom.

En el cas dels treballadors en situació d’atur:
1.Annex 1 de Participació (reomplert i signat). S’enviarà adjunt al correu electrònic.
2.Full de demandant d’ocupació del SOC (document DARDO)
3.Fotocòpia del DNI/NIE (per les dues cares i que sigui llegible).

EPI

No procedeix