Trobada a Pamiers per a treballar conjuntament sobre el terreny amb els companys del CFPPA Ariège Cominges i debatre quines competències han de tenir els formadors forestals per…

Finalment ha pogut tenir lloc el 1r intercanvi de formadors entre el Centre de Formació Forestal i el CFPPA Ariège Comminges dintre del projecte POCTEFA MESTRES , posposat vàrie…

Malgrat  les restriccions degudes per la pandèmia que ens han obligat a paralitzar els intercanvis de formadors previstos, hem continuat amb les reunions necessàries per anar av…

Us presentem el nou logotip del projecte Mèstres. / Os presentamos el nuevo logo del proyecto Mèstres.      …

Per tal de millorar l’oferta formativa i els espais de formació, aquest mes de desembre s’ha donat per enllestit un nou cobert al CFFE, un espai polivalent que ofereix quelcom m…

En data 2 de juny de 2020, l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) ha obert la 2a convocatòria de Cupons d'Innovació BCN Smart Rural, una línia d'ajuts per a micro…

El Centre de Formació Forestal Especialitzada realitzarà cursos subvencionats en el marc del Projecte PECT BCN SMART RURAL per tal de'oferir noves oportunitats de desenvolupamen…

El Centre de Formació Forestal Especialitzada del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, després de valorar la situació actual en relació a la crisi del coronavirus, ha ac…

Concedeixen al Centre de Formació Forestal Especialitzada ( CFFE) un ajut Interreg-Poctefa per import de 63.686€, finançat el 65% per fons FEDER,  per cooperar amb centres de Fr…

El passat 7 de novembre es va reunir a Solsona el Comitè de l'EFESC a Espanya, creada amb la finalitat de discutir i consensuar aspectes tècnics  i pedagògics pel que fa a la do…