El Centre de Formació Forestal Especialitzada ha participat els dies 27, 28 i 29 de juny en el 5è Congrés Internacional de Centres de Formació Forestal celebrat a Solsona, on més de 90 professionals de 14 països diferents han debatut com millorar la professionalització del sector.
El principal objectiu del congrés ha estat aprofundir en la professionalització del sector forestal a partir d’ampliar els coneixement sobre la formació forestal, explorar en temes d’innovació i creativitat, i establir vies de col·laboració a nivell europeu.
 
Entre els temes tractats, el Congrés també s’ha centrat en donar a conèixer el treball que s’està realitzant des de diferents països europeus per la implantació d’un carnet de motoserrista europeu (ECC) en el marc de l’organisme EFESC (Europan Forestry and Environmental Skills Council).
 
El Centre de Formació Forestal Especialitzada és un dels centres de Catalunya que ofereix la formació perquè els alumnes puguin obtenir el carnet europeu de motoserra. El seu director, Josep Anglada i Dorca, ha posat de relleu la importància de la formacio per “dignificar el sector” i ha reclamat la implicació de les administracions per tal d’impulsar l’ECC i donar suport perquè tothom del sector pugui accedir a una formació de qualitat que millori la seguretat i l’eficiència dels treballadors i les empreses del sector.
 
El CFFE és actualment l’únic centre examinador ECC a Espanya. Des del febrer de 2015 fins a l’actualitat el Centre de Formació Forestal Especialitzada ha realitzat un total de 213 examinacions; 125 de ECC1 (manteniment de la serra mecànica i trossejat), 79 examinacions de ECC2 (tala d’arbres fins a 380cm de diàmetre) i 9 examinacions ECC3 (tala d’arbres de més de 380cm de diàmetre).
 
En el marc del Congrés també es va celebrar una reunió del comitè d’estàndards de l’EFESC, organisme del qual el CFFE és membre. En aquesta reunió es va debatre la verificació dels examinadors ECC com a mecanisme per garantir la qualitat del sistema i la implantació de nous estàndards per a l’ús de la desbrossadora.
Des del Centre de Formació Forestal Especialitzada s’aposta fermament per la col·laboració amb projectes europeus que permetin l’intercanvi de coneixements entre els diferents centres de formació forestal i es valora molt positivament l’assistència al Congrés.