Millorar la formació i el coneixement del mercat laboral i promoure el treball forestal de qualitat, objectiu del nou projecte europeu liderat pel CTFC

Aquesta setmana s’han reunit al CTFC representats de les diferents entitats sòcies del projecte europeu PYREMPFOR. Durant els tres dies de la reunió, s’han presentat experiències de coneixement del mercat laboral dels treballadors forestals de la zona dels Pirineus per a millorar-ne el coneixement mutu pel que fa a normatives de seguretat, ambientals, laborals, serveis d’ocupació i per empreses, i programes de formació.  Respecte a aquests darrers, s’ha presentat programes d’intercanvi de joves en Formació Professional, de formadors i camps de treball per a formació d’adults.

També s’ha presentat als socis el sistema europeu de reconeixement de competències de motoserristes i de les certificacions de competències professionals. 

El projecte PYREMPFOR

El projecte PYREMPFOR vol promoure el treball forestal transfronterer, mobilitzant els diferents actors i implementant sistemes europeus de formació forestal innovadors, reactivant l'economia i dinamitzant la innovació forestal. En aquest sentit, es crearà una xarxa de cooperació entre actors implicats en la formació per promoure intercanvis entre estudiants de formació professional, persones que s'estiguin formant i formadors, implementant innovacions pedagògiques en formació forestal. Així, es millorarà el coneixement del mercat laboral, es facilitarà l'acompanyament per a l'ocupació transfronterera i es promocionarà i dignificarà el sector del treball forestal.

Participen en el projecte, a més del CTFC i la Generalitat de Catalunya, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners Can Xifra,  el Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole Ariège-Comminges, l’Office National des Forêts, l’EFESC - Centre Forestier de la regió Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Asociación Monte Boalar de alumnos, antiguos alumnos y amigos del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, la Fundació Hazi, l’Associació de rematants i serradors de Catalunya (ARESCAT), la Mutualité Sociale Agricole, i l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals (ACETREF).

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.