NOVA CONVOCATÒRIA D'EXAMINACIONS PEL CARNET DE MOTOSERRISTA EUROPEU i  NPTC, National Proficiency Test Council EL 15 i 16 de novembre

ECS 1 (manteniment de la motoserra i tècniques de trossejat)

ECS 2 (tècniques bàsiques de tala d'arbres petits)

ECS 3 (tècniques avançades de tala d'arbres mitjans i grans)

Les dates concretes de cada exàmen es definiran en funció del número de candidats que es presentin a la convocatòria. 

Per més informació, consultar agenda de la web o trucar al CFFE.