Per tal de millorar l’oferta formativa i els espais de formació, aquest mes de desembre s’ha donat per enllestit un nou cobert al CFFE, un espai polivalent que ofereix quelcom molt reivindicat des de feia temps, un espai cobert on realitzar alguns dels cursos de l’escola. Al ser un centre on els cursos son essencialment pràctics i a l’exterior, en moltes ocasions imprevistos meteorològics havien obligat a anular cursos o sessions per causa del mal temps. Aquest cobert, finançat per la Diputació de Barcelona, ofereix un espai ampli i cobert on realitzar algunes de les tasques pràctiques que requereix l’aprenentatge del sector forestal, i representa un espai de formació addicional per a un centre que ha fet del bosc la seva principal aula.