Malgrat  les restriccions degudes per la pandèmia que ens han obligat a paralitzar els intercanvis de formadors previstos, hem continuat amb les reunions necessàries per anar avançant amb el referencial pedagògic. En la darrera reunió del passat 21 de juliol, hem començat a concretar el que serà el primer intercanvi del projecte,  a Pamiers durant el proper mes d'octubre,  entre formadors del Centre de Formació Forestal Especialitzada i del C.F.P.P.A Àriege-Comminges, per a treballar sobre el perfil dels futurs formadors forestals.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia, que nos han obligado a paralizar los intercambios de formadores previstos, hemos continuado las reuniones entre los socios para ir avanzando en el referencial pedagógico. Durante la última reunión del pasado 21 de julio, se ha podido empezar a concretar el que será el primer intercambio el proyecto, en Pamiers, entre el Centre de Formació Forestal Especialitzada y del C.F.P.P.A Àriege- Comminges, para trabajar sobre el perfil de los futuros formadores forestales.