Finalment ha pogut tenir lloc el 1r intercanvi de formadors entre el Centre de Formació Forestal i el CFPPA Ariège Comminges dintre del projecte POCTEFA MESTRES , posposat vàries vegades degut a la pandèmia .

Formadors francesos s'han desplaçat a Montesquiu per a posar en pràctica la tala d'arbres caiguts i arrencats i poder comentar les dificultats que suposa aquest tipus de tala i quins són els aspectes més crítics a tenir en compte. L'intercanvi ha permès compartir tècniques de tala, així com aclarir criteris tècnics a l' hora de realitzar-les, les quals poden ser molt complicades i perilloses si no es disposa d' una llarga experiència. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finalmente se ha podido llevar a cabo el primer intercambio de formadores entre el Centre de Formació Forestal y el CFPPA Ariège Comminges dentro del proyecto POCTEFA MESTRES, aplazado varias veces debido a la pandèmia .

Formadores franceses se han desplazado a Montesquiu para poner en práctica la tala de árboles caídos, arrancados o tumbados y poder comentar las dificultades que suponen este tipo de talas, así como los aspectos más críticos a tener en cuenta.  El intercambio ha permitido compartir técnicas de tala y  aclarar criterios técnicos a la hora de realizarlas, las cuales pueden ser muy complicadas y peligrosas si no de dispone de una larga experiencia.