Els dies 18, 19 i 20 de gener va tenir lloc la 4a reunió de coordinació d'aquest projecte a la seu del soci Institut de Mollerussa. Tot i que la pandèmia ha dificultat les trobades i intercanvis d'alumnes i formadors previstos, finalment aquesta reunió s'ha pogut celebrar presencialment i ha servit per poder concretar  dates pels darrers intercanvis abans de la finalització del projecte el proper mes de maig. Gràcies als esmentats intercanvis transfronterers y a la realització d'enquestes a formadors y a empreses del sector, s'ha pogut avançar en l'elaboració d'un referencial pedagògic per a  formadors forestals i de maquinària agroforestal amb la intenció de detectar necessitats específiques i unificar criteris entre els dos països veïns. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Los días 18, 19 y 20 de enero se celebró la 4a reunión de coordinación de este proyecto en la sede del socio Institut de Mollerussa. Aunque la pandémia ha dificultado los encuentros e intercambios de alumnos y formadores, finalmente esta reunión se ha podido realizar de forma presencial y ha servido para concretar fechas para los últimos intercambios antes de la finalización del proyecto el próximo mes de mayo. Gracias a dichos intercambios transfronterizos y a la realización de encuestas a formadores y a empresas del sector , se ha podido avanzar el la elaboración de un referencial pedagógico para formadores forestales y de maquinária agroforestal coin la intención de detectar necesidades específicas y unificar criterios entre los dos países vecinos.