FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL: Cobrar per estudiar és possible!

 

La FPO dual és un programa que pretén qualificar a través del contracte de formació i aprenentatge a persones joves sense qualificació professional. El projecte consta de 8 places i s’adreça a joves de 18 a 30 anys inscrits al SOC com a demandants d’ocupació que volen aprendre l’ofici de treballador forestal. Es prioritzarà joves sense qualificació professional, que disposen del graduat en ESO o que disposin dels requisits per seguir el certificat de professionalitat d’aprofitaments forestals. També es prioritzaran joves amb competències manipulatives, amb interessos pel treball a l’aire lliure i el contacte amb la natura i que volen
inserir-se en el sector forestal com a talladors, podadors, conductors de maquinària forestal, entre d’altres.

 

El programa ofereix acompanyament i una formació de Certificat de Professionalitat al mateix temps que un contracte de formació i aprenentatge en una de les 5 empreses que formen part del projecte. La formació, amb un total de 520 hores, consta d’una primera part de introducció a l’ofici i una segona part de formació professional d’aprofitaments forestals.
Finalment, s’ofereix als participants un contracte laboral on podran ocupar llocs de treball com podador, treballador forestal, motoserrista forestal, tallador, treballador en treballs forestals en alçada i amb maquinària forestal.
 

Mòduls formatius: Total 520 hores

 

 • Formació d’introducció a l’ofici:
  – Prevenció de riscos laborals (30 hores)
  – Aproximació a l’entorn laboral en un sector professional (10h)
  – Inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere (10h)

 

 • Formació certificat de professionalitat – Aprofitaments forestals (25% jornada durant 12 mesos) 470 hores de formació
  – Tala i processat d’arbres amb motoserra (100h)
  – Tala i processat d’arbres amb processadora forestal (100h)
  – Desembosc i tractaments dels subproductes forestals (50h)
  – Execució de treballs en alçada als arbres (110h)
  – Maneig i manteniment de tractors forestals (110h)

 

 • Contracte laboral (contracte de 12 mesos formació i aprenentatge)

L’objectiu general del projecte és millorar l’ocupabilitat dels joves per a la seva inserció en el teixit productiu forestal del territori. El programa permetrà que joves entre 18 i 29 anys puguin millorar les seves competències transversals i competències tècniques vinculades amb el treball en el sector forestal a través de la formació i el contacte directe amb el treball a l’empresa, mitjançant el contracte de treball i formació.

 

Per altra banda, els objectius específics són que els joves en situació d’atur i baixa qualificació professional es formin i millorin les seves competències tècniques i transversals, despertar vocacions pel sector forestal entre els jovesmillorar l’ocupabilitat dels joves mitjançant la inserció al teixit productiu forestal del territori, cobrir necessitats de personal format de les
empreses forestals i arrelar els joves al territori.

 

Al Centre de Formació forestal especialitzada (CFFE) a Montesquiu (Osona).