Molt aviat ja serà possible formar-se i examinar-se per a l'obtenció del Carnet Europeu de Desbrossadora EBC, gestionat i supervisat per part de l'organització  EFESC. 

Per a què això sigui possible el passat mes de novembre es va celebrar al Centre de Formació Forestal Especialitzada, a Montesquiu, la primera formació per a formadors de Desbrossadora, per tal de unificar criteris i verificar futurs formadors/examinadors. 

Aquest tipus de certificacions han de servir per a posar en valor la feina realitzada per els professionals que utilitzen aquesta maquinària, la qual requereix formació i experiència per treballar amb seguretat i eficàcia. 

 

https://efesc.org/es/sobre-efesc/