Formació Forestal Especialitzada

El Centre de Formació Forestal Especialitzada és una iniciativa del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. En són socis fundadors la Federació ADF d’Osona i l’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt.

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura és un organisme que treballa per al desenvolupament local, el respecte al medi ambient i la cohesió social. És l’òrgan coordinador del Centre.

La Federació ADF d’Osona és l’entitat que coordina les 12 Associacions de Defensa Forestal d’Osona amb l’objectiu de crear sinèrgies que ajudin al funcionament eficient de cada una d’elles. 

L’Associació de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt és una entitat  que té com a objectiu la millora i revaloració de les finques forestals dels seus associats. El seu àmbit territorial coincideix amb el dels nou municipis del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

La formació forestal especialitzada es desenvolupa amb el suport de les àrees d’espais naturals i de desenvolupament local de la Diputació de Barcelona.

Política de qualitat

Consulta la política de qualitat del CFFE.

Certificat ISO.

Orígens i evolució

La superfície forestal del país i els resultats de la radiografia del sector a Catalunya indiquen la importància econòmica del món forestal a casa nostra. La manera de treballar al bosc és per tant cabdal per millorar-ne la rendibilitat. En aquest sentit, la formació és un instrument més per a la dinamització del sector econòmic forestal.

És per aquest motiu que es va creure en la necessitat de crear un Centre per la formació forestal especialitzada que prengués com a referència l’excel·lència en el sector. Aquesta referència és City & Guilds - NPTC, National Proficieny Tests Council, l’organització britànica amb més prestigi a Europa per la certificació de competències de les persones que treballen en el sector forestal. 

Al Centre de formació forestal especialitzada es treballa en base als criteris de City & Guilds- NPTC,  que posen l’accent en la seguretat i l’eficiència laboral. Els objectius del Centre són els  següents:

  • Millorar la formació professional de la persona que treballa en el món forestal aportant qualificació, experiència, adquisició de tècniques i metodologies de treball, hàbits d’higiene i de seguretat laboral. 
  • Dignificar la professió.
  • Fomentar la inserció laboral de les persones formades. 
  • Enfortir la competitivitat i la cohesió social del territori oferint possibilitats laborals i de formació de qualitat al propi territori rural.