Missió

La Formació Forestal Especialitzada s’organitza en base a cursos específics per cada una de les tècniques i usos de maquinària que fan eficient el treball a bosc.

Inicialment s’incideix en els aspectes fonamentals de la professió, com són  l’ús de la desbrossadora, l’ús de la serra mecànica i la tala d’arbres petits. Un cop assolits aquests coneixements, l’alumnat té l’opció de formar-se en treballs més específics i avançats com són la tala d’arbres mitjans, la tala d’arbres grans, la trepa i el rescat aeri i la poda en alçada o l’arrossegament de la fusta. 

La Formació Forestal Especialitzada va dirigida principalment  a professionals del sector que tenen interès a millorar la seva tècnica laboral. En el procés formatiu es fomenta la participació activa de l’alumnat i es treballa perquè pugui aplicar els nous coneixements en el context laboral propi de forma segura, eficient, respectuosa amb el medi ambient i seguint la normativa vigent

L’oferta s’amplia en la mesura que el sector forestal requereix professionals qualificats en tècniques de treball o coneixements. Així doncs, també s’organizen cursos a mida per donar resposta a necessitats específiques d’empreses o organitzacions. Demaneu-nos pressupost

El CFFE també ofereix cursos d’iniciació dissenyats per a persones que es vulguin incorporar al sector forestal  i que prèviament no hi hagin tingut contacte. Són cursos que proporcionen a l’alumne els coneixements de base.

S’organitzen formacions periòdicament. Podeu consultar els propers cursos al calendari. 

També podeu preinscriu-re-us als cursos que us interessen i passareu a formar part de la nostra base de dades. Fent-ho així, rebreu informació del CFFE de forma periòdica i també informació de les properes edicions dels cursos que us interessen.