31/05/2021

Construir amb fusta massissa local amb la tècnica “timber frame” ( 35 hores)

Més informació

31/05/2021

Arboricultura i esporga d'arbres ( 14 h)

Més informació

07/06/2021

Trepa i rescat aeri ( 28 h)

Més informació

07/06/2021

Examinacions ECC

Més informació