Certificats d'assistència al curs

Els cursos són d’assistència obligatòria (100% de les sessions) i a la finalització de cada curs, l’alumnat rebrà un certificat d’assistència. En cas que l’alumne no pugui assistir a alguna de les sessions, caldrà que la recuperi quan es faci de nou el curs.