City & Guilds NPTC

Els cursos estan pensats i adaptats per a l’obtenció dels certificats NPTC, National Proficiency Tests Council. Aquests títols provenen del Regne Unit, on tenen validesa oficial. Al nostre país no són encara titulacions oficials, però sí que obren moltes portes en el sector

El Centre de Formació Forestal Especialitzada també ofereix a alumnat extern la possibilitat de presentar-se als exàmens.

Els certificats NPTC que es poden obtenir al Centre de Formació Forestal especialitzada són:

Manteniment i ús de la desbrossadora de la desbrossadora

Examen NPTC ABC02: 175,00€

Manteniment de la serra mecànica

Examen NPTC 00203 (antic CS30):  198,00€

Tala d’arbres petits

Examen NPTC 002004 (antic CS31): 175,00€

Manteniment de la serra mecànica i tala d’arbres petits

Examen NPTC 002012 (inclou conjuntament els antics CS30 i CS31): 290,00€. Us podeu examinar de totes dues unitats però només s’emetrà el certificat de competència un cop s’hagin superat tots dos exàmens. Si es suspèn una de les dues parts, per una segona examinació caldrà el pagament sencer de la unitat que calgui repetir (00203 o bé 00204)

Tala d’arbres mitjans i grans

Examen NPTC 002111 (antic CS32): 175,00€

Trepa i rescat aeri 

Examen NPTC 002013-climbing (antic CS38): 198,00€

Ús de la serra mecànica dalt de l’arbre

Examen NPTC 002108 – climbing CS – antic CS39: 175,00€