El passat 9 i 10 de novembre el Centre de Formació Forestal Especialitzada (CFFE) ha estat present a l’Assemblea General de l’EFESC. Aquest any ha tingut lloc a La Bastide des Jourdans, a un centre de formació forestal de França.

 

Cada Agència Nacional (AN) dels països que en formen part de l’EFESC (França, Alemanya, Itàlia, Romania, Holanda, Bèlgica, Àustria, Anglaterra i Espanya), ha explicat la situació que es troba cada país. Aquest any 2015 tots els països ja estan realitzant examinacions ECC. Els certificats ECC que es poden obtenir aquí, es poden utilitzar per anar a treballar els diversos països que formen part de l’EFFESC.

En aquesta reunió es van ratificar els estàndards de ECC4, referent a tècniques per arbres arrencats pel vent i danyats, i ECC(tensió), nivell apropiat per aquells operaris de motoserra que no tenen accés per exemple a arbres tombats pel vent o que estan talant fusta sobre una forta tensió en el seu lloc de treball , com poden ser els bombers.

Es va acordar et tema de les convalidacions amb NPTC, examinacions angleses que els treballadors forestals s’havien certificat fins el moment. En cas que un candidat tingui algun certificat NPTC i vulgui que se l’hi convalidi amb un certificat ECC caldrà que només faci l’últim nivell superior de ECC. No cal que els faci tots. El tema invers, en cas que es disposi de un  certificat ECC i es vulgui convalidar amb un de NPTC encara s’està treballant des de Anglaterra perquè es pugui realitzar, està en procés.

 

Des del CFFE es valora molt positivament aquesta trobada i es continuarà treballant per l’homologació d’aquest carnets en l’Estat Espanyol.