El CFFE tanca el 2017 amb la participació a la Jornada Tècnica de Bones pràctiques a les empreses Forestals de Prats de LLuçanès

La Jornada sobre Bones Pràctiques pretenia reivindicar el trebal que estan fent diferents empreses del sector forestal que duen a terme la seva feina d'acord amb el Codi de Bones Pràctiques i com aquesta correcta realització de la gestió i del treball forestal aporta més beneficis al propietari i a la societat. 

El CFFE va formar part de la taula rodona sobre formacions, titulacions i acreditacions en el sector forestal, en la qual es van presentar les diferents alternatives de formació que s'estan oferint actualment per tal de donar resposta a les necessitats formatives d'aquelles persones que s'iniciïn en el sector forestal així com dels professionals que volen millorar la seva formació.