El passat 7 de novembre es va reunir a Solsona el Comitè de l'EFESC a Espanya, creada amb la finalitat de discutir i consensuar aspectes tècnics  i pedagògics pel que fa a la docència dels estandards de l'EFESC en l'ús de la serra mecànica. Aquest Comitè es reunirà periòdicament i ha de permetre crear un espai de discussió i debat amb la finalitat d'assegurar una mateixa interpretació dels estnándards EFESC entre diferents formadors, resoldre i consensuar aspectes tècnics i en resum garantir la qualitat de la formació EFESC a Espanya. 

En aquesta primera reunió del Comitè, que va tenir lloc en el marc del Projecte Pyrempfor, es va treballar per començar a posar les bases dels requeriments que han de complir les persones que vulguin ser formadores dels estandards de l'EFESC.