02/10/2023

Tala controlada per seccions ( 10 h)

Més informació

02/10/2023

Desplaçaments en arbres (7h)

Més informació

19/10/2023

Introducció a la gestió integrada de plagues al verd urbà (14 h)

Més informació

09/11/2023

MANTENIMENT I MANEIG DE DESBROSSADORA (14 h)

Més informació