Cursos

Todos los cursos

Buscar:

02.10.2023

Desplaçaments en arbres (7h)

Curs per a professionals del sector de la grimpada interessats en obtenir un major coneixement de les tècniques de desplaçaments en arbres.

02.10.2023

Tala controlada per seccions ( 10 h)

Curs pràctic destinat a professionals de la grimpada d'arbres per conèixer i millorar les tècniques de tala d'arbres controlada i per seccions sobre politges.

19.10.2023

Introducció a la gestió integrada de plagues al verd...

Dirigit a professionals del món de la jardineria, del verd urbà i de l’arboricultura o altres persones que tinguin interès en aprofundir en la gestió integrada de plagues del verd urbà.

Curs Homologat per la AEA, Associacion Española de Arboricultura.

09.11.2023

MANTENIMENT I MANEIG DE DESBROSSADORA (14 h)

Es tracta d'un curs d'ús i manteniment de la desbrossadora.
Es veuran els següents continguts:
• Mesures de seguretat personal.
• Avaluació de riscos derivats de la utilització de la màquina.
• Perills de l’entorn de treball.
• Manteniment bàsic de la desbrossadora
• Requeriments de seguretat previs a la utilització de la màquina.
• Protector de ganiveta, engegada i ajustament del carburador.
• Velocitats de la ganiveta.
• Ajustament de l’arnés.
• Maneig de la màquina en entorns forestals
• Maneig de la màquina en entorns urbans

OFERTA FORMATIVA:

 • 01. Especialista en desbrossadora, serra mecànica i tala d’arbres fins a 380mm de diàmetre
 • 02. Especialista en la tala d’arbres mitjans ( de 380 a 760 mm de diàmetre)
 • 03. Especialista en la tala d’arbres grans (més de 760 mm de diàmetre)
 • 04. Tècniques de desembosc amb maquinària forestal. Tractor i skidder
 • 05. Tècniques de desembosc amb animals
 • 06. Treballs forestals per a la prevenció d’incendis
 • 07. Trepa i rescat aeri
 • 08. Especialista en l’ús de la serra mecànica dalt de l’arbre
 • 09. Reconeixement de EPI y seguretat en els procediments de treballs forestals
 • 10. Primers auxilis en el sector forestal
 • 11. Gestió de l’empresa Forestal – Certification for Forestry Contractors
 • 12. Producció de biomassa
 • 13.Certificat de professionalitat APROFITAMENTS FORESTALS ( AGAR 108)
 • 14. Creació d’escultures amb serra mecànica
 • 15. Cursos d’iniciació a la serra mecánica i a la desbrossadora
 • 16. Curs d’extracció de pela de suro
 • 17. Curs de transformació de la fusta a través d’encaixos
 • 18. Tala i poda en els corredors de les línies elèctriques
 • 19. Curs de desplaçament pels arbres
 • 20. Curs de tala per seccions
 • 21. Curs d’arboricultura i poda
 • 22. Cursos a mida